Mikä JBA?

Toiminta-ajatus

Jyväskylä Basketball Academy Ry (JBA) on voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys, joka kehittää keskisuomalaista koripallotoimintaa tukemalla alueen seuroja ja oppilaitoksia lasten ja nuorten harjoittelun järjestämisessä. JBA:n tavoitteena on tukea lasten ja nuoren kokonaisvaltaista kehittymistä ja kasvua ihmisinä ja urheilijoina sekä mahdollistaa opiskelun ja harjoittelun yhdistäminen lähellä kotia.

JBA tukee Keski-Suomen alueen seuroja järjestämällä alueen pelaajille laadukkaat harjoittelumahdollisuudet ja kouluttamalla alueen valmentajia yhteistyössä Jyväskylän Yliopiston, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen ja Suomen Koripalloliiton kanssa.

Tavoitteemme

 • Kasvattaa elämässä pärjääviä nuoria koripallon avulla: ”Kypsä ihminen – kypsä urheilija”
 • Tukea nuoren kasvua urheilijana, mahdollistaa oman potentiaalin saavuttaminen
 • Yhdistää opiskelu ja harjoittelu sekä varmistaa urheilijoiden opiskelun ja arjen sujuminen
 • Taata hyvät harjoitteluolosuhteet, tukipalvelut sekä valmennus koulu- ja opiskelupaikkakunnalla
 • Kehittää ja tukea alueen seuroja ja seurojen valmennustoimintaa

Tarjoamme

 • Laadukasta päivittäisvalmennusta kaikille halukkaille juniorikoripalloilijoille seurasta riippumatta
 • Valmennusta, jossa ymmärretään lapsen ja nuoren eri kehitysvaiheet
 • Harrastuksen ja koulunkäynnin (sekä tulevan ammatin) yhdistäminen
 • Toimintaa, jossa on selkeät tavoitteet ja ymmärrettävä kehityspolku
 • Mahdollisuuden harjoitella laadukkaasti lähellä kotia läpi koulupolun
 • Räätälöityjä valmentajakoulutuksia ja klinikoita alueen junioriseuroille
 • Kerhotoimintaa ala-ja yläkouluilla kaikille koripallosta kiinnostuneille
 • Koripallo-ja liikuntakerhoja erityisryhmille
 • Matalan kynnyksen maksuton liikuntaharrastus nuoremmille ikäluokille (Lauri Markkasen Koriskoulu)
 • Jokakeväinen kansainvälinen junioriturnaus (Lauri Markkanen Tournament)
 • Aikuisten harrastekoripalloa Keski-Suomen Koripalloliigassa

Esimerkki 1: YLÄKOULUVAIHE

Kalle on lupaava 12 vuotias koripalloilija Laukaasta. Kallella on tavoite kehittyä koripalloilijana ja hänen vanhempansa muistuttavat poikaa koulunkäynnin tärkeydestä viikoittain. Kallea ja hänen vanhempiaan huolettaa seurassaan järjestetyn koripallotoiminnan epävarmuus. Oman ikäluokan junioreita on hieman vähänlaisesti ja joukkueen kasaaminen ensi kaudeksi on epävarmaa. Toisaalta Kalle haluasi kokeilla omien rahkeidensa riittävyyttä koripalloilijana ja olisi valmis lisäämään harjoittelua.

Vanhemmat haluaisivat pojalle turvallisen kasvuympäristön ja opintien. Kallen koulu sujuu numeroiden valossa hyvin ja muutenkin tasapainoisesti. Kalle vanhempiensa avustuksella päättää hakeutua mukaan JBA Gradian toimintaan siirtyessään toisen asteen opintoihin. Kalle täyttää akatemian asettamat kriteerit pelaajalle ja sitoutuu akatemian toimintatapoihin.

JBA:ssa:

 1. Suunnitellaan pelaajan pelaajapolku ja harjoittelu
 2. Kartoitetaan tämän hetken taso pelaajana ja koululaisena (autetaan löytämään oikea seura ja koulu)
 3. Kartoitetaan vahvuudet ja kehityskohteet
 4. Keskustellaan tulevaisuudesta ja asetetaan tavoitteet
 5. Seurataan pelaajan koulumenestystä säännöllisesti
 6. Luodaan ns. ”pelaajakortti” (testaus, seuranta, fysioterapia, henkinen valmennus)

Seurassa:

 1. Tuetaan pelaajan kehittymistä laadukkaalla valmennuksella
 2. Tarjotaan mahdollisuus pelata tasolleen sopivia pelejä
 3. Kannustetaan koulunkäymiseen laadukkaasta ja tuetaan terveitä elämän arvoja

Koulussa:

 1. Ymmärretään urheilun ja koulun yhdistämisen haasteet
 2. Tuetaan pelaajaa opinnoissa
 3. Joustetaan tarvittaessa jos päällekkäisyyksiä tapahtuu (esim pelit/tentit)

Prosessi ja pelaajan arviointi toteutetaan joka vuosi uudelleen.

Esimerkki 2: TOISEN ASTEEN OPINNOT

Kalle on 15-vuotias lahjakas ja motivoitunut pelaaja, jonka kouluarvosanat ovat erinomaisella tasolla mahdollistaen 2. asteen opinnot. Kalle hakeutuu lukio-tai ammattiopintoihin Gradian oppilaitoksiin Jyväskylään ja sitoutuu sen toimintatapoihin ja standardeihin. JBA Gradian koripallojoukkueiden harjoitteluun voi hakeutua myös muista 2. asteen oppilaitoksista. Kallen vanhemmille on tärkeää, että runsaat harjoitusmäärät eivät häiritse koulumenestystä.

JBA Gradiassa:

 1. Säilytetään korkea akateeminen vaatimustaso 2. asteen opinnoissa
 2. Kasvatetaan harjoitusmääriä ja huolehditaan levosta, ravinnosta ja palautumisesta
 3. Jatketaan vuosittaista seurantaa ja tehdään uusi kehityssuunnitelmia
 4. Keskustellaan jatko-opinnoista ja tavoitteista koripalloilijana
 5. Mahdollistetaan pelaaminen korkealla tasolla (A-SM / 1A / 1B-divisioona)
 6. Toimitaan hyvässä yhteistyössä seuravalmennuksen kanssa
 7. Kartoitetaan pelaajan muita jatkomahdollisuuksia (NCAA, Eurojoukkueet, Korisliiga)
 8. Tuetaan pelaajan valmistautumista korkean asteen opintoihin

Seurassa:

 1. Pidetään yhteyttä akatemiavalmentajaan ja tarvittaessa etsitään sopiva pelipaikka
 2. Tuetaan pelaajan kehitystä pelaajan hyvinvointi keskiössä
 3. Ymmärretään tavoitteet ja painotetaan yksilön kehittymistä
 4. Tuetaan pelaajan valmistautumista korkean asteen opintoihin

Koulussa:

 1. Luodaan opintosuunnitelma ja harjoitteluolosuhteet
 2. Kommunikoidaan säännöllisesti JBA/Gradian valmennuksen kanssa
 3. Joustetaan tarvittaessa (koeaikataulut, opiskelurytmi)
 4. Tuetaan pelaajan valmistautumista korkean asteen opintoihin

Prosessi ja pelaajan arviointi toteutetaan joka vuosi uudelleen.

Esimerkki 3: JATKO-OPINNOT

Kalle on lahjakas pelaaja ja haluaa tavoitella omaa potentiaaliaan koripalloilijana. Kalle suuntautuu kiinnostavaan opiskelupaikkaan, jossa räätälöidään hänelle henkilökohtainen opintosuunnitelma tavoitteellinen harjoittelu huomioiden. Kalle pelaa JBA:n edustusjoukkueessa 1A-divisioonassa. Kallen vanhemmat ovat tyytyväisiä tilanteeseen. Kalle haluaa elää urheilun ehdoilla, mutta tiedostaen kouluttautumisen merkityksen tulevaisuutta ajatellen.

JBA:ssa:

 1. Suunnitellaan harjoittelu ja kehitysaskeleet yhdessä opiskelun kanssa
 2. Tarjotaan mahdollisuus ammattimaiseen harjoitteluun
 3. Tuetaan pelaajan päivittäistä toimintaa korkealaatuisilla tukipalveluilla
 4. Luodaan jatkosuunnitelma pelaajauralla (Divisioonat, Korisliiga, ulkomaat, ammattilaisuus, valmennus?)
 5. Mahdollistetaan pelaajan hakeutuminen tarvittaessa tasonsa edellyttämään ympäristöön
 6. Kartoitetaan lahjakkaita ja tavoitteellisia pelaajia valtakunnallisesti

Seurassa:

 1. Ollaan ylpeitä Kallen kehityksestä urheilijana ja ihmisenä
 2. Kouluttaudutaan ja kehitetään toimintaa edelleen

Opiskelupaikassa:

 1. Luodaan harjoittelua tukeva opintosuunnitelma
 2. Ymmärretään tavoitteellisen harjoittelun realiteetit
 3. Toimitaan yhteistyössä Jyväskylän Urheiluakatemian kanssa

Prosessi ja pelaajan arviointi toteutetaan joka vuosi uudelleen.